Styrelseakademien Västernorrland AB

Styrelseakademien Västernorrland AB

Kundcase: Styrelseakademien Västernorrland AB Vem var kunden? Styrelseakademein Västernorrland, en nationell förening som verkar för att stärka styrelsearbetet i regionen. Vad var behovet? Utveckla föreningen, att skapa en levande och aktiv förening, att utveckla en...
MAQS advokatbyrå AB

MAQS advokatbyrå AB

Kundcase: MAQS Advokatbyrå AB Vem var kunden? Partners på advokatbyrån MAQS AB. Vad var behovet? Att få verktyg och inspiration att göra fler effektiva säljmöten. Vad var utmaningen? Kunden känner sig inte bekväm i säljsituationer och behöver göra fler avslut. En...