Kundcase:

Stora Styrelsedagen AB

Vem var kunden?

Styrelseakademin är en nationell förening i Sverige som verkar för att synliggöra och utveckla frågor om styrelsearbetet. De ordnar Stora Styrelsedagen på 10 olika orter och vi arrangerade det lokala eventet i Västernorrland.

u

Vad var behovet?

Att arrangera Stora Styrelsedagen, ett event som anordnas vartannat år i Västernorrland. Målet var att belysa vikten av att ha ditt ”dreamteam” i styrelserummet och att skapa ett intressant och inspirerade event.

Vad var utmaningen?

Att ta fram projektplan, budget, idé och koncept/tema för dagen. Att söka upp nya och knyta samarbetspartners som vill vara med och stötta eventet, att sälja in idén. Att boka in lokal, mat, dryck och mingel. Att boka in intressant moderator och talare. Att samordna med moderator, nationella talare och förhandla arvoden etc. Att skapa och marknadsföra eventet i sociala medier och fånga målgruppen. Att sälja/marknadsföra biljetter. Att följa upp och utvärdera om partners och talare, moderator och kunder är nöjda med eventet.

}

Tid?

Planeringen pågick i sex månader och eventet varade under en dag/kväll.

”Bästa i Sverige.”

– Maria Öhman, VD Styrlelseakademein Sverige.

Vad gjorde vi?

Allt från ide till genomförande. Stora Styrelsedagen i Sundsvall blev en succé! Partners för dagen var Nordea, Granth Thornton, Bizmaker, Almi Mitt, Styrelseakademin. Det kom 102 gäster som ville nätverka och bli inspirerade på temat ”Dreamteam och styrelsearbete”.

Relaterade Case
Share This