Kundcase:

Bizmaker

Vem var kunden?

Bizmaker i Västernorrland med entreprenörer, innovatörer och möjliggörarare. De hjälper dig om du har en idé eller ett företag som du vill utveckla. De hjälper dig med kunskap och nätverk så att dina affärer kan växa sig starkare. I workshopen hjälpte vi en grupp från olika startup-företag.

u

Vad var behovet?

Komma i gång med styrelsearbetet.

Vad var utmaningen?

Bolagen behöver få kunskap om styrelsearbete och förstå vikten av att jobba aktivt med sitt styrelsearbete.

}

Tid?

En heldags workshop.

”Har tidigare erfarenheter från ett antal styrelseuppdrag. Mina förväntningar på dagen var att bli påmind om rutiner och teknik i styrelsearbetet. Det jag fick var en dag som fullständigt förändrade min syn på hur alla bör bygga ett framgångsrikt och välmående företag. Den absolut bästa utbildningsdagen jag upplevt! Rekommenderas starkt till alla, oavsett tidigare erfarenhetsnivå.”

– Stefan Sångberg, Sideline Labs AB

 

Vad gjorde vi?

Teori och praktiska övningar som bland annat tar upp ägarroll, ägarvision och ägardirektiv, rekrytering av styrelse/ordförande samt styrelseutvärdering.

Relaterade Case

Share This