Kundcase:

SCA AB

Vem var kunden?

SCA äger 2,6 miljoner hektar skog i norra Sverige, en yta nästan lika stor som Belgien – det största privata skogsinnehavet i Europa. Med denna unika resurs som bas har SCA utvecklat en välinvesterad och resurseffektiv industri för att skapa högsta möjliga värde ur skogen, där hela trädet tas till vara. Produkterna omfattar träprodukter, massa, kraftliner, tryckpapper och förnybar energi.

Vi hjälpte hela teamet på lönecentrum Östrand att utveckla sin affärsengelska.

u

Vad var behovet?

Att träna på att pratat engelska i affärssituationer, i affärsmöten och telefonmöten.

Vad var utmaningen?

Att deltagare ofta kände sig osäkra i en affärssituation, så att de tex inte vågade tala engelska inför andra och därav missade möjligheten att föra fram sina budskap. Många deltagare upplevde att de inte hade koll på de engelska ord och uttryck inom ekonomi som de behöver för att kunna kommunicera.

}

Tid?

Ett 3 månaders program med 3 timmars workshops per tillfälle.

”I had fun learning new business tools in english that increased my confidence and helped me to do my day job better.”

– Gunnar Carlsson, chef lönecenter, SCA Forest Products.

Vad gjorde vi?

Kunden fick verktyg för att effektivt kunna presentera sig och verksamheten, träna på att samtala och ringa samtal till kund/leverantör/interna kunder, telefonmöten, konferensmöten och affärsmöten. Framför allt fick kunden träna i verklighetsförankrade situationer.

Relaterade Case

Share This