Kundcase:

Styrelseakademien Västernorrland AB

Vem var kunden?

Styrelseakademein Västernorrland, en nationell förening som verkar för att stärka styrelsearbetet i regionen.

u

Vad var behovet?

Utveckla föreningen, att skapa en levande och aktiv förening, att utveckla en affärsmodell och skapa intresse samt förvärva samarbetspartners så att föreningen kan utvecklas.

Vad var utmaningen?

Att skapa en hållbar affärsmodell, att identifiera nya samarbetspartner och skapa nya samarbeten med företag som har intresse av att medverka till att utveckla regionens styrelsearbete.

}

Tid?

Löpande uppdrag mellan 2010-2016.

”Ashley Tott was recruited to lead the work in Styrelseakademin Västernorrland. During my time as Chairman of the board, Ashley successfully contributed to developing the board work and substantially increasing the activity and momentum in the organisation. Thanks to Ashley Styrelseakademien Västernorrland took a huge leap forward!”

– Oskar Blom, Ekonomichef SCA Skog, tidigare ordförande i Styrelseakademien Västernorrland.

 

Vad gjorde vi?

Vi skapade en affärsmodell där vi identifierade behovet av att hitta aktiva samarbetspartners med intresse för att lyfta vikten av ett aktivt styrelsearbete i regionen. Vi identifierade partners som exempelvis GrantThornton, Nordea och Almi. Vi bokade möten och skapade partnerpaket, sålde in fördelarna med ett aktivt partnerskap samt skapade samarbeten med dessa aktörer. Vi utvecklade föreningen till att vara en aktiv levande förening med samarbetspartners och intressanta events med aktuella ämnen.

Relaterade Case

Share This