Kundcase:

Folkets Hus Sundsvall AB

Vem var kunden?

Folkets Hus Sundsvall är en ekonomisk förening i Sverige. En del av verksamhetens misson är att den äger och driver hotell och konferens under Nordic Choise Quality chain.

u

Vad var behovet?

Ägare och finansiärer av företaget behövde en rådgivare till styrelsen för strategiska beslut och affärsrådgivning. Det fanns även behov av att prioritera arbetsbördan och ge stöd till VD.

Vad var utmaningen?

Verksamheten behövde fatta en rad nyckelbeslut och var under hårt tryck eftersom det fanns en pågående rättstvist med Scandic.

}

Tid?

Affärsrådgivningen var löpande under 2 år, och i huvudsak innebar det att medverka och ha input på
styrelsemöten och i speciella projekt.

”Via Ashley from Nordicvibe we received invaluable advice – it transformed our decisions, reduced risk in the business and saved us money. A business critical service!”

– Ulrika Westin CEO Folkets Hus i Sundsvall AB

Vad gjorde vi?

Vi blev tillfrågade av banken eftersom föreningen var i ekonomisk kris. Vi tillsatte en Business Consultant/Affärsrådgivare att ge råd till styrelsen i Folkets Hus och arbetade direkt för ägare och finansiärer av förtaget. Första steget var att rapportera nyckelprioriteringar för styrelsen att jobba med och sen utvecklades det till regelbunden rådgivning och speciella arbetsprojekt. Till exempel så var vi aktiva rådgivare i tvisten – vi gav kommersiella råd, vi introducerade professionella rådgivare som MAQS Advokatbyrå. Initiativet/rådgivningen skulle ha varit i tre månader men den höll på i 30 månader och var mycket uppskattad. Företaget överlevde och kom ut på andra sidan, starkare.

Relaterade Case

Share This