Kundcase:

High Coast AB

Vem var kunden?

Kunden är High Coast Invest som finns i hjärtat av norra Sverige och ska främja utländska investeringar. Avsikten är att attrahera utländska investerare till regionen Höga kusten.

u

Vad var behovet?

Att bli bättre på att pitcha företagets budskap. Deltagare var Director of Investment, Senior investment manager och Director of communication.

Vad var utmaningen?

Kunden behöver träffa människor från olika länder som har intresse och kan investera i regionen. När de träffar en okänd målkund ska de på ett enkelt och kortfattat sätt kunna beskriva vad de gör. För de som vanligtvis inte säljer finns en känsla av osäkerhet kring säljpitch.

}

Tid?

Workshopen varade under en förmiddag med en kortare uppföljning efter tre veckor. Uppföljningen är till för att stämma av hur det går och hur de har använt sina pitcher och vad de lett till.

Verkligen bra och inspirerande! Jag trodde aldrig att jag skulle våga göra en videopitch när jag gick hit i morse men nu har jag gjort en.”

– Helena Elfvendal – Director of communications, High Coast Invest

Vad gjorde vi?

Visade en inspirationspresentation, där kunden fick modellen men även förståelsen för vikten av att ha en ”pitch attitude” – att våga pitcha.

Men hjälp av våra interaktiva övningar fick kunden möjlighet att ta fram nyckelbudskap. Med mycket träning växte pitcher fram och avslutningsvis fick kunden möjlighet att göra individuella videopitcher, i syfte att lyssna till sig själva, komma ihåg och reflektera över sin pitch.

Relaterade Case

Share This