Kundcase:

Permobil AB

Vem var kunden?

Permobil är ett världsledande företag inom tekniska hjälpmedel och tillverkare av rullstolar som hjälper brukaren att få en bättre livskvalitet. Deltagare i förhandlingsutbildningen var från inköpsteamet.

u

Vad var behovet?

Deltagarna behövde bli bättre på att förhandla. Att få struktur, insikt och konkreta tips om hur de ska tänka. De valde att träna på engelska eftersom de ofta förhandlar med människor som inte pratar svenska.

Vad var utmaningen?

Utmaningen var att lära sig förhandla som ett team.

}

Tid?

Workshops under två dagar.

”Vi fick lära oss om kroppsspråk, flinch, för och nackdelar med att förhandla i team. Jag lärde mig om olika roller i teamet och hur jag är som förhandlare. Det mest användbara var att få se och lära om mina egna beteenden. Vi fick se hur vi agerade på video och på så sätt fick jag stor insikt om vad jag är bra på och vad jag kan göra bättre. Detta var verkligen en värdefull insikt jag inte hade förut.”

– Johan Fällin, Inköpare Permobil

Vad gjorde vi?

Förhandlingsträning på engelska genom programmet HardCoreNegotiation™. Målet för utbildningen var att bygga vidare på tekniker från CoreNegotiation™ och lära sig nya tekniker om teamförhandling, förhandlingsstilar/typer, kommunikation, beteenden och uppföranden – bra och dåliga.

Relaterade Case

Share This